Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Pismo Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa do Prezesa PGNiG SA.

Email Drukuj PDF

W dniu 19.09.2014 r. Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przesłała pismo odnoszące się do obecnej sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG SA do Prezesa PGNiG SA Pana Mariusza Zawiszy w nastepujacej tresci:

"Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po uzyskaniu informacji ze spotkania Zarządu PGNIG SA z przewodniczącymi organizacji związkowych w dniu 9 września o realizacji w Grupie Kapitałowej Programu Poprawy Efektywności i wyzwań związanych z procesem liberalizacji rynku gazu stanowczo sprzeciwia się szukaniu oszczędności na kosztach pracowniczych i redukowaniu zatrudnienia.

Przygotowaniami do tego procesu może być również aktualna droga korporacyjna zmierzająca do wypowiedzenia programu racjonalizacji zatrudnienia oraz przygotowane opracowania firm konsultacyjnych optymalizujące funkcjonowanie spółek. Opracowania te obarczone jest porównawczymi błędami z innych zagranicznych spółek bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania naszej branży.

Skutkiem podjętych działa może być zakłócenie prawidłowego funkcjonowania naszych firm, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz nieprzerwanych dostaw gazu. Może to również przyczynić się do wzrostu liczby awarii i zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Już dzisiaj wiele prac wynikających z prawa górniczego i geologicznego wykonuje się w niewystarczającej obsadzie kadrowej i przy naruszeniu przepisów. Jednocześnie wydłuża się czas i trasy dojazd w pogotowia gazowego i służb technicznych na miejsce potencjalnych awarii czy innych zdarzeń.

Zmniejszanie ilości terenowych jednostek w każdej ze spółek lub ich wydzielanie poza GK, a także redukowanie miejsc pracy i stanowisk pracownik w bezpośrednio produkcyjnych spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem.

Jednocześnie przestrzegamy przed dalszymi ograniczeniami nabytych praw pracowniczych gdyż koszty pracy są tylko jednym z nie największych wydatków w spółek. Zdecydowanych oszczędności należy szukać na kosztach wynikających z decyzji politycznych, cenie gazu czy kosztach złego zarządzania spółkami.

Aktualna sytuacja finansowa spółek PGNiG SA oraz PSG Sp. z o.o. nie wymaga tak radykalnych rozwiązań, a wprost przeciwnie Grupa Kapitałowa powinna również wspierać spółki znajdujące się aktualnie w gorszej sytuacji finansowej, gdyż plany inwestycyjne w najbliższych latach do realizacji w branży, dają nadzieję na prawidłowy rozwój rynku gazu w całym procesie od poszukiwań, poprzez zagospodarowanie, wydobycie transport do jego sprzedaży klientowi.

Jednocześnie informujemy że kontynuowania błędnej polityki spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem i zaostrzaniem działań możliwych do realizacji na podstawie trwających sporów zbiorowych.

Otrzymują:

  • Premier RP Ewa Kopacz
  • Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński
  • Minister Gospodarki Janusz Piechociński
  • Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność" Piotr Duda
  • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ ,,Solidarność'' Mirosław Miara
  • Sejmowa Komisja Skarbu Państwa
  • Rada Nadzorcza PGNiG
  • Załoga GK PGNiG SA".