Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Gratulacje i podziękowania.

Email Drukuj PDF

W związku z zakończeniem II tury głosowania na Członka Rady Nadzorczej i Członka Zarządu PGNiG SA z wyboru pracowniczego pragniemy serdecznie pogratulować wybranym i podziękować wszystkim za wsparcie kandydatów popieranych przez nasz związek.

Stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Email Drukuj PDF

Koleżanki i Koledzy.

W dniu wczorajszym Prezydium RSK GNiG NSZZ Solidarność spotkało się z Kandydatami do Zarządu PGNiG oraz z kol. Magdaleną Zegarską i po przeprowadzonych rozmowach zdecydowało się udzielić poparcia następującym kandydatom.

 

Zarząd –

Waldemar Wójcik – były Dyrektor O. Sanok, członek Zarządu PGNiG, znający realia pracy w Zarządzie, popierany przez Sektor Górniczy, deklarujący zainteresowanie Obrotem.

 

Rada Nadzorcza -

Magdalena Zegarska – członek NSZZ Solidarność, sekretarz ZOK PGNiG i Rady Pracowników, praca w tych organizacjach pozwoliła jej poznać całą branżę i deklaruje szeroką współpracę

Ryszard Wąsowicz – długoletni przewodniczący Organizacji Związkowej w Sanoku, Federacji GNiG, ZKK GK PGNiG, bezkompromisowy działacz, 

 

Najwyższy czas na przerwanie tajemniczości i milczenia w Radzie.

Głosujcie na naszych kandydatów.

 

W załączeniu apel o poparcie i ulotki kandydatów.

 

TYLKO RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ

 

Potyrała Bolesław przewodniczący RSK GNiG

Prośba o wsparcie w II turze głosowań

Email Drukuj PDF

Serdecznie dziękujemy za tak duże wsparcie dla naszych kandydatów w I turze głosowań. Osiągneli oni najlepsze wyniki w poszczególnych sektorach, natomiast za niskie, aby wygrać w I turze.

W dniach 17-19 lutego 2014 roku odbędzie się więc II tura głosowań. Prosimy ponownie o poparcie dla : 

  • Waldemara WÓJCIKA w wyborach do Zarządu

  • Magdalenę ZEGARSKĄ w wyborach do Rady Nadzorczej (Sektor I)

  • Ryszarda WĄSOWICZA w wyborach do Rady Nadzorczej (Sektor II)

Z pozdrowieniami

Tomasz Ziembicki - Przewodniczący

Podziękowanie

Email Drukuj PDF

Składamy serdeczne podziękowanie za głosowanie na naszych kandydatów - Waldemara Wójcika, Magdalenę Zegarską, Ryszarda Wąsowicza oraz Sławomira Borowca w I turze wyborów.

Tomasz Ziembicki - Przewodniczący

Początek negocjacji płac na 2014 rok

Email Drukuj PDF

Związki Zawodowe wystąpiły do Prezesa PGNiG SA z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji płacowych na 2014 rok. Pismo w załączeniu - pobierz (pdf)

Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej

Email Drukuj PDF

TREŚĆ PISMA DO WYDRUKU - POBIERZ (.PDF)

 

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy PGNiG SA

 

W najbliższych dniach tj. 3-5 lutego 2014 roku odbędą się w naszej firmie wybory do Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGNiG SA.

W tych dniach to my – Pracownicy zdecydujemy jakich reprezentantów chcemy mieć we władzach naszej Spółki – aktywnych czy biernych ?

Związek NSZZ „Solidarność” aktywnie zaangażował się w proces wyborczy, wierząc, że tym razem uda nam się wybrać przedstawicieli przygotowanych merytorycznie, nastawionych na dialog, znających realia pracy w naszej firmie oraz godnych naszego zaufania i pełnionych funkcji.

Prosimy wszystkich członków Związku, sympatyków oraz Pracowników PGNiG SA o wsparcie nw. kandydatów, którzy w naszej ocenie spełniają ww. kryteria, a mianowicie:

 

Zarząd PGNiG SA

Waldemar WÓJCIK - ulotka

 Rada Nadzorcza PGNiG SA

Magdalena ZEGARSKA (Sektor I) - ulotka

Ryszard WĄSOWICZ (Sektor II) - ulotka

Sławomir BOROWIEC (Sektor III) - ulotka


 Za Związek NSZZ "Solidarność"

Tomasz Ziembicki - Przewodniczący

Projekt Porozumienia dot. przejścia pracowników do SOD

Email Drukuj PDF

W załączeniu znajduje się Projekt Porozumienia jakie otrzymała strona społeczna dotyczącego przejścia Pracowników Handlu do nowej Spółki Obrotu Detalicznego. Dokument jest zabezpieczony hasłem. Hasło zostało wysłane SMS-em wszystkim korzystającym z usługi POWIADOMIENIE SMS z obszaru Handlu.

Projekt Porozumienia – pobierz (.pdf)

Dostęp do hasła wyłącznie dla pracowników PGNiG SA poprzez usługę Powiadomienie SMS. Zapraszamy wszystkich niezarejestrowanych pracowników Spółki do zapisania się w usłudze Powiadomienie SMS. Wyślij swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki sms-em na numer 731-033-973

Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG SA

Email Drukuj PDF

 W dniach 3-5 lutego 2014 roku odbędą się w PGNiG SA wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej. Związek NSZZ „Solidarność” w całej Spółce PGNiG SA wspierać będzie kandydatów, którzy w swoim programie wyjdą naprzeciw oczekiwaniom pracowników w kwestiach dotyczących zatrudnienia, płac czy spraw socjalnych. Ponadto gwarantować będą utrzymanie dialogu społecznego oraz przestrzeganie obowiązujących porozumień, układów zbiorowych i regulaminów.

Wybory w Związku na kadencję 2014-2018

Email Drukuj PDF

W dniu 30 grudnia 2013 roku w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce odbyły się wybory nowych władz Związku NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA – Oddział w Sanoku na kadencję 2014-2018.

W wyborach, oprócz delegatów, uczestniczyli m.in.: Pan Mieczysław Jakiel – Dyrektor Oddziału, Pan Wiesław Biernacki – Z-ca dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Kol. Bolesław Potyrała – Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG, przedstawiciele Związków Zawodowych z Oddziału – Kol. Ryszard Wąsowicz, Kol. Andrzej Adamczyk, Kol. Jacek Suszek.

Delegaci w wyborach tajnych wybrali:

• Tomasza Ziembickiego na funkcję Przewodniczącego Związku.

• Komisję Międzyzakładową w składzie:  Ryszard Makara, Marek Gierczak, Zygmunt Sobka, Jerzy Lis, Maciej Gałęza, Kamila Ząbkiewicz, Edyta Orlińska, Janusz Milo, Gustaw Szczęsny, Bogdan Baran, Marek Tandyrak, Leon Bochenek, Wiesław Chmura, Jan Pawłowski, Jadwiga Kosińska, Jerzy Tympalski.

• Komisję Rewizyjną w składzie : Jolanta Jaźwiecka, Wiesław Konieczny, Łukasz Makara, Józef Zapart, Jerzy Przybyło.

• Delegatów na : Zjazd Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, Zjazd Delegatów ZOK-u, Zjazd Delegatów Rady Sekcji Krajowej GNiG.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Email Drukuj PDF

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości i rodzinnego ciepła oraz spędzenia ich w gronie bliskich, a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności i szczęścia.

Strona 4 z 45