Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 14 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

Życzenia Barbórkowe.

Email Drukuj PDF

W dniu Świętej Barbary - patronki górników Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność składa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym wszystkim pracownikom, emerytom i rencistom PGNiG S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku.

Szczęść Boże!

Relacja ze spotknia w dniu 30.10.2013 roku

Email Drukuj PDF

30 października 2013 roku odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie w ramach prowadzonego dialogu społecznego. Poruszano kilka ważnych spraw m.in. rozdysponowanie 3% wzrostu funduszu płac, restrukturyzację obszaru handlu, konsolidację służb wsparcia, zmiany do : SOP, Układu Zbiorowego Pracy i "sortów odzieżowych". Omówiona została również bieżąca sytuacja firmy.

W załączeniu znajduje się obszerny materiał z tego spotkania. Dokument jest zabezpieczony hasłem. Hasło zostanie wygenerowane i wysłane SMS-em w dniu 4 listopada 2013 roku wszystkim korzystającym z usługi POWIADOMIENIE SMS.

Dostęp do hasła wyłącznie dla pracowników PGNiG SA poprzez usługę Powiadomienie SMS. Zapraszamy wszystkich niezarejestrowanych pracowników Spółki do zapisania się w usłudze Powiadomienie SMS. Wyślij swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki sms-em na numer 731-033-973

Materiał - pobierz (PDF)

"Solidarność" i "branżowcy" występują o barbórkę

Email Drukuj PDF

Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Zarządu ws. nagrody barbórkowej - pobierz (pdf)

Prezes Jerzy Kurella z wizytą w Oddziale Sanoku i na uroczystościach jubileuszu Związku Zawodowego „Górników Naftowców”

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym (27.09 br.) z wizytą do Oddziału w Sanoku przyjechali p.o. Prezesa Zarządu Pan Jerzy Kurella oraz członek RN Pani Agnieszka Chmielarz.

Pan Prezes spotkał się z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami związków zawodowych. Gospodarzem spotkania był p.o. Dyrektora Oddziału Pan Mieczysław Jakiel.

Pracownicy Oddziału przedstawiali informacje o eksploatacji, strukturze organizacyjnej, pracach inwestycyjnych i geologicznych, sytuacji ekonomicznej. Omówiono problemy i wyzwania przed jakimi stoi Oddział.

W dalszej części zaproszeni goście, dyrekcja Oddziału oraz przedstawiciele związków zawodowych uczestniczyli w uroczystościach jubileuszu XXX – lecia Związku Zawodowego „Górników-Naftowców”, które odbyły się w Bóbrce. Jeszcze raz gratulujemy tak pięknego jubileuszu i deklarujemy wolę bliskiej i merytorycznej współpracy. Związek zawodowy „Solidarność” reprezentował Przewodniczący – Tomasz Ziembicki.

Nowa sonda !

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do oddania głosu w sondzie nt. naszej strony internetowej - znajduje się ona po prawej stronie serwisu. Dziękujemy.

Kolejne 100 osób zapisało się do usługi POWIADOMIENIE SMS.

Email Drukuj PDF

Już ponad 900 osób jest w usłudze !!! Coraz więcej Pracowników PGNiG SA chce otrzymywać najnowsze informacje dotyczące spraw pracowniczych w formie wiadomości SMS wysyłanej na ich telefon komórkowy. Usługa ta jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. W każdej chwili można z niej zrezygnować. Zapraszamy !!!

Wystarczy wysłać swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki na której jest się zatrudnionym na numer 731-033-973

Obszerna relacja ze spotkania z Zarządem

Email Drukuj PDF

6 września 2013 roku odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie w ramach prowadzonego dialogu społecznego. Poruszano wiele spraw m.in. płace w drugim półroczu, restrukturyzację obszaru handlu itp.

W załączeniu znajduje się obszerny materiał z tego spotkania. Dokument jest zabezpieczony hasłem. Dostęp do hasła dla pracowników poprzez usługę Powiadomienie SMS. Zapraszamy wszystkich niezarejestrowanych pracowników Spółki do zapisania się w usłudze Powiadomienie SMS. Wyślij swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki sms-em na numer 731-033-973

Materiał - pobierz (PDF)

Spotkanie w Centrali - finanse, reorganizacja i płace

Email Drukuj PDF

Dzisiaj (6.09.2013r.) w siedzibie Spółki, w ramach prowadzonego dialogu społecznego, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządu Spółki z Przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Na spotkaniu przedstawiono:

*) wyniki finansowe Spółki za II kwartały br. oraz omówiono aktualną sytuację Spółki,

*) propozycje zmian organizacyjnych w obszarze handlu.

*) kwestie związane z Systemem Oceny Pracy Pracowników Spółki. Pracodawca zaproponował zmianę częstotliwości oceny pracowniczej na dwukrotną ocenę w trakcie roku oraz wyłączenie niektórych grup zawodowych z obowiązku stawiania zadań.

*) aktualne wykorzystanie funduszu płac, rozmawiano o płacach pracowników i obowiązujących porozumieniach w tej kwestii.

Ponadto strona związkowa wnioskowała o uregulowanie funkcjonowania Komisji Socjalnej i zasilenia środkami finansowymi Wspólnego Funduszu z którego przyznawane są zapomogi bezzwrotne pracownikom szczególnie potrzebującym z Grupy Kapitałowej.

Nowy pakiet medyczny i podział wolnych środków ZFŚS

Email Drukuj PDF

Jutro (tj. 22 sierpnia br.) w godzinach popołudniowych odbędą się dwa spotkania strony społecznej z przedstawicielami pracodawcy w Sanoku, a mianowicie:

1. Spotkanie dotyczące pakietu medycznego. Obowiązująca umowa wygasa z końcem sierpnia br. Do Sanoka przyjadą przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na świadczenia medyczne i przedstawią szczegóły nowej oferty dla pracowników Oddziału.

2. Posiedzenie Komisji Socjalnej. Jej zadaniem będzie podsumowanie realizacji dotychczasowych wydatków socjalnych oraz zdecydowanie o rozdysponowaniu ewentualnych środków pochodzących z rezerwy funduszu socjalnego.

Informacje po spotkaniach – za pośrednictwem usługi „Powiadomienie SMS”.

Wyjazd na manifestację w dniach 12 i 13 września br.

Email Drukuj PDF

NSZZ „Solidarność” wspólnie z OPZZ i Forum Związków Zawodowych organizuje  w dniach 11-14 września br. manifestacje w Warszawie.

Powodem protestu jest lekceważenie społeczeństwa. Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa” ma zwrócić uwagę na otwartą formułę protestu. Oczywiście, organizują go trzy centrale związkowe, ale nie mamy nic przeciwko, żeby dołączały inne grupy.

My organizujemy dwa osobne wyjazdy z Sanoka do Warszawy w dniach : 12 i 13 września br. Wszystkich chętnych członków Związku i sympatyków zapraszamy do zapisania się u członków Prezydium z danego Ośrodka Kopalń lub bezpośrednio w biurze Związku – tel. 13 4652120

• Andrzej Bodniak (poprzednie OK. Ustrzyki)  –  tel. 668 465 433
• Zygmunt Sobka (poprzednie OK. Krosno)   –  tel. 600 907 567
• Ryszard Makara (OK. Przemyśl)                  –  tel. 600 907 541
• Marek Gierczak (OK. Łańcut)                     –  tel. 668 465 471
• Chmura Wiesław (OK. Tarnów)                 –  tel. 668 371 137
• Maciej Gałęza (Rejon Sanok)                     –  tel. 693 732 807

Prezes J. Kurella wstrzymuje restrukturyzację

Email Drukuj PDF

Pan Jerzy Kurella - p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA wystosował pismo do Central związkowych oraz Rady Pracowników ws. wstrzymania działań restrukturyzacyjnych w Oddziałach Handlowych.

Treść pisma - pobierz (PDF)

Strona 5 z 45