Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 14 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

Opinia Rady Pracowników ws. reorganizacji BOK

Email Drukuj PDF

Opinia Rady Pracowników PGNiG SA w sprawie optymalizacji sieci BOK i centrów kompetencyjnych - pobierz (PDF)

Wypłata premii rocznej już niebawem

Email Drukuj PDF

Wypłata premii rocznej dla pracowników PGNiG SA nastąpi do dnia 12 lipca 2013 roku - wynika z informacji Pana Jerzego Kurelii - Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Premia ta jest zagwarantowana w podpisanym porozumieniu pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem Spółki.

Czy ruszą zwolnienia grupowe ?

Email Drukuj PDF

Związki zawodowe otrzymały od Zarządu PGNiG SA do negocjacji projekt Porozumienia dotyczącego tzw. „zwolnień grupowych” w Oddziałach Handlowych związanych z likwidacją biur obsługi klientów i zmianami w obsłudze klientów. W najbliższą środę strona społeczna spotyka się z Pracodawcą, aby omówić założenia do projektu porozumienia takie jak : warunki uczestnictwa w programie, ilości likwidowanych stanowisk, okres obowiązywania, wysokość osłon i innych świadczeń przysługujących zwalnianym pracownikom.

Przedmiotem rozmów będą ponadto uwagi związków zawodowych i Rady Pracowników co do sensowności i uzasadnienia dla realizacji tego procesu.

O efektach rozmów będziemy informować na bieżąco samych zainteresowanych – pracowników Handlu za pośrednictwem usługi POWIADOMIENIE SMS. Zapraszamy wszystkich pracowników nieobjętych usługą. Wystarczy na numer 731-033-973 wysłać swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki, aby te i wiele innych-ważnych informacji otrzymać.

Zmiany w obrębie pakietu medycznego

Email Drukuj PDF

Dział Świadczeń Pracowniczych i Administracji informuje, że w związku z trwającym postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Centralę Spółki, mającym na celu wyłonienie nowego wykonawcy w zakresie świadczenia usług medycznych dla pracowników PGNiG SA  oraz wygaśnięciem dotychczasowej umowy na świadczenia medyczne, Oddział w Sanoku zawarł nową umowę na czas określony ze Spółką „Nafta-Med”.

Termin obowiązywania nowej umowy ustalono od 1 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. W związku z krótkim okresem obowiązywania umowy zmienione zostały zapisy dotyczące możliwości korzystania z niektórych usług.

Najważniejsze z nich to :

1.Wizyty u lekarza specjalisty - jedna wizyta u danego specjalisty w miesiącu (za wyjątkiem wizyty kontrolnej u danego specjalisty w danym miesiącu)

2.Wizyty u stomatologa – jedna wizyta w miesiącu za wyjątkiem kontynuacji leczenia (max. 2 wizyty w miesiącu)

3.Badania - badania mammograficzne, tomografia komputerowa (CT), badanie rezonansem magnetycznym (NMR) – 1 raz w trakcie trwania umowy

4.Szczepienia - umowa obejmuje sczepienia przeciwko grypie i tężcowi natomiast nie będzie obejmowała szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu – szczepienie podstawowe (3 dawki) i przeciwko WZW typu B.

W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Spółka Nafta-Med zobowiązuje się do  zamieszczenia na swojej stronie internetowej aktualnych informacji, z zakresem usług, lokalizacją placówek w poszczególnych miejscowościach, numerami telefonów i drukiem reklamacyjnym.

Nową umową zostali objęci wszyscy zatrudnieni na dzień 30.06.2013 pracownicy Oddziału w Sanoku, Oddziału Geologii i Eksploatacji oraz Centrali Spółki, którzy do tej pory korzystali z pakietu zawartego w poprzedniej umowie.

W poniedziałek odbędą się rozmowy o premii rocznej

Email Drukuj PDF

Według niepotwierdzonych informacji rozmowy o premii rocznej odbędą się w najbliższy poniedziałek tj. 24 czerwca 2014 roku.

Strona związkowa jest przygotowana do podpisania porozumienia w roku bieżącym oraz uregulowań na lata następne. Przygotowaliśmy projekt, który w sposób zdecydowany upraszcza zasady jej przyznawania i jest naszym zdaniem do zaakceptowania przez Pracodawcę.

O wyniku negocjacji będziemy informować jedynie poprzez „Powiadomienie SMS”. Jeżeli chcesz otrzymać informację bezpośrednio z negocjacji premii rocznej wyślij w treści sms-a swoje imię i nazwisko oraz nazwę jednostki – Oddziału PGNiG SA na numer 731-033-973.

Usługa jest automatyczna, bezpłatna, i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ani reklamami. Zapraszamy.

Komunikat po negocjacjach premii rocznej

Email Drukuj PDF

Wszystkie zakładowe organizacje związkowe, których przedstawiciele uczestniczyli w dniu 6.06.2013 roku w negocjacjach w Warszawie wystosowały wspólny komunikat.

Zapraszam do zapoznania się z jego treścią. Pobierz (pdf)

Trudne rozmowy o premii rocznej

Email Drukuj PDF

Rozmowy trwają. Strony ogłosiły przerwę ...

Pracodawca odpisał Radzie Pracowników

Email Drukuj PDF

Odpowiedź Pracodawcy na stanowisko Rady Pracowników PGNiG SA potwierdzająca dokonywanie szybkich zmian i reorganizacji Spółki - pobierz (PDF)

Szybkie zmiany w PGNiG SA

Email Drukuj PDF

Zmiany w Oddziałach Handlowych postępują bardzo szybko. Zarząd PGNiG SA likwiduje kolejne biura obsługi klientów w kraju.

Rada Pracowników PGNiG SA po analizie otrzymanych materiałów wydała krytyczne stanowisko. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Pobierz (PDF)

Strona 6 z 45